top of page

Hiernaast de eerste pagina uit psalm 131, het sluitstuk van drie psalmen, onder de titel Three Songs of Ascent; psalmen van David.

bottom of page